En biograf for alle

Handicappladser
I biografen er der 2 handicappladser på bagerste række. Der er adgang til pladserne via en stolelift i biografens kiosk. Adgang til selve biografen sker via Gudenåhuset og dets handicapfaciliteter. Da biografen er placeret i det gamle rådhus, benyttes elevatoren i Gudenåhusets foyer for at nå op til biografen på 1. etage.

Ønsker du at benytte en handicapplads, så bestil venligst plads via billettelefonen 35 11 59 59 senest 24 timer før forestillingen og gerne dagen før. Billettelefonen er åben ca. 45. minutter før hver forestilling. Alternativt kan du skrive til biografen på e-mail info@bjerringbrobiograf.dk - skriv gerne i god tid.

Såfremt man som handicappet har fået tildelt et ledsagerkort, kan én ledsager medbringes gratis.

Mød op til forestillingen i god tid, helst 20 minutter før forestillingen skal starte. Så skal det frivillige personale nok få hjulpet dig godt på plads:-)


Teleslynge (for hørehæmmede)

Biografen har også installeret en teleslynge, så hørehæmmede også har mulighed for at få en god biografoplevelse i Bjerringbro Biograf.

SubReader (for ordblinde)
Er man ordblind har man i biografen også mulighed for at få læst undertekster op via app'en SubReader. Du kan læse mere om SubReader løsningen på deres hjemmeside - SubReader.dk


Læs iøvrigt hvad avisen skrev om biografen ...

Når biografen i Bjerringbro åbner om 14 dage, er der taget hensyn til, at også mennesker med handicap kan benytte biografen. Biografen har nemlig med hjælp fra fonde og organisationer fået installeret en handicaplift, så kørestolsbrugere kan komme op på rækkerne blandt det øvrige publikum. Derudover er der blevet installeret teleslynge, og der er taget andre generelle hensyn for at skabe handicapegnede adgangsforhold. Viborg Handicapråd har belønnet biografens initiativer med årets handicappris.
Viborg Stifts Folkeblad 04.12.2007