Covid-19 info

I Bjerringbro Biograf følger vi myndighedernes anvisninger for at skabe en tryg biografoplevelse. Det medfører bl.a. at du fremvise et gyldigt coronapas.

Du kan læse mere uddybende information om alle vores corona-tiltag i nedenstående...

Coronapas
Ved ankomst til biografen skal du fremvise et gyldigt coronapas. Et gyldigt coronapas skal dokumentere ét af følgende krav:

  • Du er færdigvaccineret, eller der er gået 14 dage efter 1. vaccination
  • Du er testet negativ inden for de seneste 72 timer
  • Du har haft corona inden for de seneste 2-12 uger

Brug evt. den officielle app Coronapas fra Sundhedsministeriet, som kan downloades til iOS/iPhone eller Android. App'en viser blot om dit Coronapas er gyldigt, ikke hvilke af ovenstående krav der er opfyldt.

Undtagelser for visning af Coronapas:

  • Børn under 15 år
  • Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en Covid-19 test
  • Personer der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19 test

Du kan læse mere om brug af coronapas og dokumentation her!

Mundbind
Kravet om mundbind/visir er ophævet fra den 14. juni 2021 på alle områder undtagen i den kollektive transport mv., når man ikke sidder ned.

Øvrige tiltag i biografen
Af øvrige tiltag har vi opsat håndsprit, ændret på flowet i vores foyer, lavet afskærmninger, opsat infoskilte, lagt striber på gulvet og indført ekstra rengøring af kontaktpunkter. Når vi lægger program, tager vi ekstra hensyn, således at vores gæster i højere grad fordeles ud på forskellige tidspunkter.

Man kan som altid både bestille og købe billetter herpå hjemmesiden - men vi opfordre til, at man køber sine billetter hjemmefra for at lette ekspeditionen, men det er naturligvis valgfrit. Derudover kan vi oplyse at...

- Vores billetsystem skaber automatisk plads mellem de billetter du køber, og de andre biografgæsters købte billetter. Det betyder at grupper vil kunne sidde samlet, med afstand til andre gæster.

- Sædekapaciteten i salene er begrænset og følger de gældende vejledninger fra myndighederne.

- Vi opfordrer jer til at bruge betalingskort, hvis I vil handle i vores kiosk.

- Og så beder vi jer bruge biografsalens udgang når filmen er slut, så vi bedre kan styre flowet af gæster hos os i vores foyer.

- Er du i tvivl så spørg de frivillige i biografen og følg deres anvisninger.

 

Husk at tage ansvar for dig selv og vis hensyn til de øvrige gæster samt de frivillige i biografen.

Vi glæder os til at se dig til en god film i biografen.