Covid-19 info

I Bjerringbro Biograf følger vi myndighedernes anvisninger for at skabe en tryg biografoplevelse.

Du kan læse mere uddybende information om alle vores corona-tiltag i nedenstående...

Coronapas
Fra d. 16. januar 2022 er der igen krav om fremvisning af coronapas i biografen.

Du kan læse mere om den generelle brug af coronapas og dokumentation her!

Mundbind
Fra d. 16. januar 2022 indføres der igen krav om brug af mundbind eller visir for både kunder, gæster og ansatte i biografer og andre kulturinstitutioner. Dvs. så længe man opholder sig i biografens kiosk og foyer skal man bære mundbind, men når man sidder i sit sæde i biografsalen, så må mundbindet gerne tages af.

Ansatte/Frivillige i biografen kan dog undtages kravet om brug af mundbind eller visir, hvis den pågældende medarbejder kan forevise coronapas. I sådanne tilfælde skal coronapasset forevises arbejdsgiveren, uagtet om arbejdsgiveren har pålagt sine ansatte at forevise coronapas.

Begrænsninger på antal
Biograferne er ligeledes underlagt krav om antal gæster i biografen / biografsalen, men Bjerringbro Biograf er pga. sin mindre størrelse ikke omfattet af denne begrænsning (biografen har ikke pladser nok til, at kunne blive ramt af begrænsningen).

Øvrige tiltag i biografen
Af øvrige tiltag har vi opsat håndsprit, ændret på flowet i vores foyer, lavet afskærmninger, opsat infoskilte, lagt striber på gulvet og indført ekstra rengøring af kontaktpunkter. Når vi lægger program, tager vi ekstra hensyn, således at vores gæster i højere grad fordeles ud på forskellige tidspunkter.

Man kan som altid både bestille og købe billetter herpå hjemmesiden - men vi opfordre til, at man køber sine billetter hjemmefra for at lette ekspeditionen, men det er naturligvis valgfrit. Derudover kan vi oplyse at...

- Vores billetsystem skaber automatisk plads mellem de billetter du køber, og de andre biografgæsters købte billetter. Det betyder at grupper vil kunne sidde samlet, med afstand til andre gæster.

- Sædekapaciteten i salene er begrænset og følger de gældende vejledninger fra myndighederne.

- Vi opfordrer jer til at bruge betalingskort, hvis I vil handle i vores kiosk.

- Og så beder vi jer bruge biografsalens udgang når filmen er slut, så vi bedre kan styre flowet af gæster hos os i vores foyer.

- Er du i tvivl så spørg de frivillige i biografen og følg deres anvisninger.

 

Husk at tage ansvar for dig selv og vis hensyn til de øvrige gæster samt de frivillige i biografen.

Vi glæder os til at se dig til en god film i biografen.